Nieuws

11 september 2017

RoemeniŽ

Korte samenvatting afsluiten FDS project

Tijdens de voorjaarsvergadering van de FDS werd onder meer het project

Diaconaal Centrum Nagyajta afgesloten.

Het project was bedoeld om geld bijeen te brengen voor de aanbouw ten

behoeve van de thuiszorg aan het nieuw te bouwen medisch centrum in

Nagyajta Ė RoemeniŽ.

De burgerlijke gemeente gaat nieuwbouwen voor dokter, tandarts, fysiotherapeut e.d. en heeft aangeboden dat de Diaconie hierin kan meeliften, maar deze moeten zelf wel de kosten hiervoor opbrengen. Dat kunnen ze niet, de op de gemiddelde begroting komen ze toch al ruim tekort, al jaren.

Het project is een groot succes geworden. Het streefbedrag van Ä 12.800 is ruim gehaald. De (eind)stand op de dag van de vergadering was Ä 13.125,60 !!

De extra inkomsten zullen worden gebruikt voor de inrichting van de ruimten. Hier moet o.a. een wasmachine, een wasdroger, een douche en dergelijke voorzieningen komen t.b.v. de cliŽnten.

Vanuit de projectorganisatie willen wij iedereen die er aan meegewerkt heeft om dit bedrag bijeen te brengen heel hartelijk bedanken, vooral namens de mensen in Nagyajta.

De bedoeling was dat er al begonnen zou zijn met de bouw, maar aangezien de regels t.a.v. de brandveiligheid plotseling en flink zijn aangescherpt moest er weer e.e.a. in het ontwerp worden aangepast en worden goedgekeurd. Inmiddels zijn de aanpassingen klaar en iedereen is hoopvol.

Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang.

Bericht uit Nagyajta

We zijn zo blij dat we de gelegenheid hadden om in mei een aantal mensen van het Klavertje 5 project te ontmoeten.

We zijn heel dankbaar voor uw gulle medewerking om ons te helpen bij de bouw van het medisch centrum in Nagyajta. Deze hulp is van enorm belang voor ons dorp.

Dan de huidige situatie (mei 2017) rond de bouw.

Het plan moet worden herzien in verband met nieuwe landelijke wettelijke eisen aan de brandveiligheid. De oorspronkelijke ontwerper is failliet en nu moet het hele ontwerp (met de aanpassingen) opnieuw worden beoordeeld door de Raad die overheidsopdrachten moet goedkeuren. Als de nieuwe vergunningen er zijn moet het project ook opnieuw worden aanbesteed. Al met al geeft dit een (verwachte) vertraging van ongeveer een half jaar.

We hebben van alles geprobeerd, maar we krijgen de termijnen niet verkort.

God zegene u allen, veel liefde...

Bihari EdŲmťr, Feteke Judit, Feteke Levente


Naar het nieuwsoverzicht

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-Ternaard
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2018 Doopsgezind.nl