Nieuws

 
 
9 februari 2018

Zomerexpositie Menno Simons Groen in Witmarsum

Aan de doopsgezinde gemeenten in Nederland

Witmarsum, 7 februari 2018

Beste zuster of broeder,

Dit jaar wordt in Witmarsum een expositie georganiseerd met als titel Menno Simons Groen, van juni tot en met augustus. Deze expositie zal een plek krijgen in het Groencentrum, vlakbij het Menno Simons Monument en het Contourenkerkje.

Doel is een verbinding te laten zien tussen geloof, leefwijze en de plek waar je leeft, geleefd hebt of gaat leven. De migratiegeschiedenis van gemeenschappen uit de wereldwijde broederschap geeft veel aanleiding tot verhalen over dit onderwerp. Landbouw, voedingsmiddelen, koken en bewaren, kennis en ambacht komen hierbij ruimschoots aan de orde.

De tentoonstelling vertelt over de plek waar een gemeenschap leefde, de problemen die ze overwonnen om grond te ontginnen en de gewassen die ze daar verbouwden. Men kookte met de aan die locatie verbonden gewassen. En steeds werden kennis, zaden, gewoonten en gerechten ‘meegenomen’ naar een andere plek. Het zijn verhalen van respect voor de natuur, voor het gebied, voor de eigen gemeenschap, maar ook over de spanningen die dat kon opleveren.

Het gaat over opbouw, maar ook over achterlaten en weer opnieuw opbouwen, over hard werken en sober leven.

Niet alleen het verleden is van belang, maar ook hoe in onze tijd oude manieren van leven en werken opnieuw gezocht worden bij de vragen naar duurzame methodes.

In de tentoonstelling zal ook verteld worden over Menno Simons. Hij is een Witmarsumer, waarover veel te weinig bekend is. Het is een uitdaging over Menno te vertellen, niet in kerkelijke en theologische taal, maar in een taal die mensen die hem nog niet kennen kan interesseren. Een deel van het publiek zal uit de winkel komen. Mensen van nu die weinig of niets weten van kerk, menisten en hun geschiedenis. De tentoonstelling zal worden ondersteund met workshops over koken en tuinieren, over energiegebruik en duurzame technieken.

Onze werkgroep is met groot enthousiasme bezig met de voorbereidingen. We hopen dat u ook enthousiast wordt en komt kijken. Of liever dat u ook bereid bent iets bij te dragen. We zoeken mensen die gastvrouw of gastheer willen zijn, mensen die willen helpen met timmerwerk bij de opbouw, mensen met kennis van computers en schermen, om filmpjes goed te laten afspelen, mensen die willen meehelpen bij een workshop, mensen die bereid zijn rond te leiden, mensen die ook bereid zijn verhalen van anderen aan te horen, of broeders en zusters uit andere delen van de wereld te vertellen wat er te zien is.

We hopen zo te kunnen laten zien dat we nog steeds samen iets tot stand kunnen brengen. Op een praktische manier zijn we dan ook deel van het verhaal dat we willen vertellen.

Wilt u meehelpen, reageer dan op ons mailadres mennosimonsgroen@gmail.com, of bel Flora Visser: 06 4611 2678.


Naar het nieuwsoverzicht

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-Ternaard
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl