home > home

Welkom op de website

Onze gemeente ligt in het uiterste noorden van de provincie Fryslân, direct aan de Waddenzee. Het is een levendige gemeente, waarin veel activiteiten plaatsvinden. De gemeente is niet zo groot, maar wel actief. De gemeente telt circa 38 leden en ongeveer 40 vrienden en belangstellenden. Sinds 1 januari 2015 is ds. Rob B. Workel voorganger in de gemeente. 

Onze gemeente is een open en gastvrije gemeente die midden in de samenleving wil staan en waar veel mogelijk is. De gemeente bestaat al meer dan 450 jaar en is zich ervan bewust dat ze in een oude traditie staat. In de kerk is sinds de verbouw in 2008 veel ruimte gecreëerd voor de onderlinge ontmoeting: diensten en vieringen, concerten en lezingen, eten en discussies. 

Belangstelling? U bent van harte welkom!


Volgende dienst(en)

18 april 2021, 09:30 uur
Voorganger: da. W. Tinga
Waar: Vermaning Holwerd

25 april 2021, 09:30 uur
Voorganger: mw. J.G. Kerkhof- de Vries
Waar: Vermaning Holwerd

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

21-04-2021, 19:45 uur TRIO voorzittersoverleg (DG kerk Stiens)
22-04-2021, 14:30 uur Zusterkring (Vermaning)
05-05-2021, 19:45 uur Kerkenraadsvergadering (Consistorie)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

ATTENTIE!!! Belangrijke mededeling omtrent uitbraak Corona-virus.

UPDATE!!!!!
De kerkdiensten worden hervat per 21 maart 2021!! Alle andere activiteiten blijven tot nader bericht geannuleerd!!

De kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-Ternaard laat u weten dat zij heeft besloten, mede op advies van de FDS, dat vanwege de uitbraak van het Corona-virus zij de geplande activiteiten heeft aangepast.    Lees meer >>


Actueel

Nieuwsbrief nr 4 | februari 2021

Nieuwsbrief nr 4 | februari 2021
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

 
 
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-Ternaard
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl