home > agenda

Agenda

activiteiten    overzicht diensten    alles

24 september 2019
Huiskring
Waar: de Iest 3 Holwerd
Onze bijeenkomsten beginnen om 9.45 uur en eindigen om ongeveer 11.15uur.
De ochtend verloopt als volgt:
* begroeting, bijpraten tijdens de koffie.
* bijbellezing
* we praten over het bijbelgedeelte 
* pauze met koffie
* spiegelverhaal of een tekst die bij het bijbelgedeelte aansluit.  We praten met elkaar, luisteren naar elkaar en delen samen blijdschap en verdriet. 
Info: zr. Anneke Bos, tel.0519-571394
25 september 2019
Avondgebed
Waar: Vermaning
Graag nodig ik anderen daarbij uit om te ervaren en te beleven wat STILTE, EENVOUD en BEZINNING met je kan doen. 
Kom dus gerust eens langs en kijk of het ook voor jouw wijze van geloven iets zou kunnen bijdragen.
26 september 2019
Zusterkring
Waar: Ryptsjerk
• Donderdagmiddag 26 september hebben we ons uitje. Wij gaan met elkaar naar de Teetún de Hollen in Ryptsjerk. Vertrek 14.30 uur, vervoer wordt geregeld. De gastvrouw is mevrouw Pytsje Cuperus. Zij zal ons vertellen over haar hobby: 'Schilderen met wol'. Wij drinken daar thee of koffie met iets lekkers erbij. Ook nemen we dan ons programma daar door. 
2 oktober 2019
Koffie ochtenden
Waar: consistorie
In Holwerd willen we een aantal keren samenkomen in de consistorie om elkaar te ont-moeten rond de koffiepot. Dit seizoen gaan we weer met elkaar in gesprek over geloven en dat wat zich in onze levens voordoet.  Uiteraard is iedereen welkom rond de koffiepot en neem vooral ook buren, kennissen en wie je verder maar op je weg tegenkomt mee. 
De bijeenkomsten staan onder leiding van ds. Rob B.Workel. Degenen die vorig jaar niet mee hebben gedaan, kunnen gewoon aanschuiven!!
Samenkomen doen we op: Woensdagmorgen: 2 oktober; 6 november; 8 januari,19 fe-bruari en 18 maart, steeds vanaf 9.45 uur tot ongeveer 11.15 uur. 
2 oktober 2019
Avondgebed
Waar: Vermaning
Graag nodig ik anderen daarbij uit om te ervaren en te beleven wat STILTE, EENVOUD en BEZINNING met je kan doen. 
Kom dus gerust eens langs en kijk of het ook voor jouw wijze van geloven iets zou kunnen bijdragen.
6 oktober 2019
activiteitencommissie
Waar: vermaning
Optreden van Willem Molenbuur met zijn koor uit Dokkum. Een middag vol met gezellige liedjes. Willem speelt natuurlijk ook op zijn accordeon. De entree is gratis; collecte bij de uitgang.
123456789
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-Ternaard
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl