home > agenda

Agenda

activiteiten    overzicht diensten    alles

25 februari 2020
Huiskring
Waar: de Iest 3 Holwerd
Onze bijeenkomsten beginnen om 9.45 uur en eindigen om ongeveer 11.15uur.
De ochtend verloopt als volgt:
* begroeting, bijpraten tijdens de koffie.
* bijbellezing
* we praten over het bijbelgedeelte 
* pauze met koffie
* spiegelverhaal of een tekst die bij het bijbelgedeelte aansluit.  We praten met elkaar, luisteren naar elkaar en delen samen blijdschap en verdriet. 
Info: zr. Anneke Bos, tel.0519-571394
26 februari 2020
Geloofsgesprek
Waar: Consistorie
Omdat de gespreksgroep “Goede Wijn” opgehouden is te bestaan, willen we een groep starten die het geloofsgesprek met elkaar willen aangaan. Daarbij kunnen we gebruik maken van het materiaal dat de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (G.D.B.) heeft gemaakt rond het jaarthema “Pelgrimage van gerechtigheid en vrede”.
We komen samen op woensdagavonden van 19.45 tot 21.45 uur in de kerkenraadska-mer. 
De eerste bijeenkomst is op 9 oktober, vervolgens 13 november en 11 december. In 2020 op 26 februari, 25 maart en 22 april.
6 maart 2020
Zusterkring
Waar: Consistorie
• Vrijdag 6 maart om 19.30 uur wereldgebedsdag in de consistorie 
10 maart 2020
Broederkring
Waar: consistorie
De broederkring staat open voor nieuwe deelnemers of voor hen die zo maar eens langs willen komen. In een open sfeer komen we samen voor contact, een goed gesprek, boei-ende lezingen en al datgene wat ons verder bezighoudt en wat we samen willen delen.
Info: Br. Tjitte de Groot, tel.0519-561236
18 maart 2020
Koffie ochtenden
Waar: consistorie
In Holwerd willen we een aantal keren samenkomen in de consistorie om elkaar te ont-moeten rond de koffiepot. Dit seizoen gaan we weer met elkaar in gesprek over geloven en dat wat zich in onze levens voordoet.  Uiteraard is iedereen welkom rond de koffiepot en neem vooral ook buren, kennissen en wie je verder maar op je weg tegenkomt mee. 
De bijeenkomsten staan onder leiding van ds. Rob B.Workel. Degenen die vorig jaar niet mee hebben gedaan, kunnen gewoon aanschuiven!!
Samenkomen doen we op: Woensdagmorgen: 2 oktober; 6 november; 18 januari, 19 fe-bruari en 18 maart, steeds vanaf 09.45 uur tot ongeveer 11.15 uur. 
19 maart 2020
Zusterkring
Waar: Consistorie
•   Donderdagmiddag 19 maart 14.30 uur hebben wij als gastspreker onze predikant ds. Rob B. Workel 
12
 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-Ternaard
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl