> fotoalbumdoopsgezind.php?albumnr=3

gemeenteavond

Verslag gemeenteavond op 27 november
Op 27 november hadden we gemeenteavond in onze kerk. De heer Simonides was onze gastspreker en zou ons vertellen over Titus Brandsma. (geboren op 23 februari 1981 overleden op 26 juli 1942)
De heer Simonides vertelde zijn verhaal aan de hand van dia's en ook liet hij geluidsfragmenten horen.
We werden helemaal meegenomen in Simonides' verhaal over Titus. Titus (geboortenaam Anno Sjoerd) groede op in een boerengezin in Oegeklooster (dichtbij Bolsward). Al op jonge leeftijd viel zijn wijsheid op.

De heer Simonides vertelde wat over zijn jeugd, over zijn studie en zijn hoogleraarschap en priesterschap. Hij gaf op een manier les, die de studenten aansprak. Later werd Titus ook nog bisschop.
Wat me vooral bij gebleven is van Titus is, dat het hij zich verzette tegen het nazisme. Titus gaf de R.K kerk openlijk instructies om geen gehoor te geven aan de nazi's.
Om die reden is Titus opgepakt en in de gevangenis gezet en uiteindelijk naar het concentratiekamp Dachau vervoerd. Hij verzwakte daar (zijn gezondheid was al nooit zo geweldig) en raakte op een gegeven moment bewusteloos. Van de kamparts kreeg hij toen een dodelijke injectie.
Van de spreker ontvangen wij kopieŽn onder andere van de boerderij waar Titus opgroeide, een gezinsfoto uit het jaar 1891 en een foto van hem van1923 waar hij rector-magnificus van de Rooms Katholieke universiteit is. Ook ontvingen we een kopij van zijn gedicht 'O Jezus, als ik U aanschouw' hetgeen hij in de gevangenis schreef. Dit gedicht hoorden we als lied gezongen in een geluidsfragment.
Titus vond het ook wonderlijk, dat hij, die geen kwaad gedaan had, zo werd opgepakt en in de gevangenis werd gezet. We hoorden hem spreken vanuit zijn gevangenschap in een geluidsfragment.
De heer Simonides is later naar het concentratiekamp Dachau geweest, waar Titus overleden is en was diep onder de indruk van het kamp. Gelukkig was er iemand, die hem daar opving en waar hij mee er over kon praten.
Titus Brandsma is zalig verklaard.
Ik wist eigenlijk weinig van hem af, maar door de interessante lezing van de spreker met dia's en geluidsfragmenten heb ik een beeld gekregen van Titus Brandsma, dat me bij zal blijven.
De heer Simonides werd bedankt met een envelop met inhoud voor het goede doel, dat hij hiertoe uitgezocht heeft en een doos bonbons.


(Terug naar foto overzicht)
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-Ternaard
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl