> fotoalbumdoopsgezind.php?albumnr=56617&stuurdoor

Afscheid Ds. Rob Workel

Afscheid van een gedreven pastor

Op zondagmiddag 29 augustus stroomde het Multifunctioneel Centrum de Ynset langzaam vol, mensen uit alle windstreken van ons land kwamen afscheid nemen van onze kleurrijke predikant en pastor Rob Workel. Wie had in 1954 kunnen dromen, dat er uit de wieg van een onkerkelijk gezin in Almelo een gedreven pastor zou groeien die vele jaren later, ver weg in het Friese Holwerd als Friessprekende Tukker met emeritaat zou gaan! 
En zijn onafscheidelijke partner Giel van Leerzem dan, die op een koude winterdag naar het besneeuwde en troosteloos kale Friesland reisde en toen bijkans zwoer dat hij voor geen goud in Friesland wilde wonen!
Als door een wonder bekeerd leven ze nu alweer jaren innig tevreden in de voormalige pastorie naast de Vermaning in Holwerd en willen nóóit meer weg uit Friesland! 

Het leven van Rob is een leven vanuit de Bijbelse belofte, zoals de toekomstverwachting van Abraham, bovendien vanuit de oproep in de brief van Paulus aan de Romeinen om als mensen te streven naar eenheid en harmonie, voor zover mogelijk vrede te houden met alle mensen, het dienen van de gemeenschap, binnen en buiten de kerk. Overwinnen van het kwade door het goede. In dit alles staat de liefde centraal.  

De viering stond in het teken van de grote dankbaarheid van Rob over zijn werkzame jaren van dienstbaarheid aan de gemeente. Muziek en zang waren van wezenlijke betekenis en een groot succes dankzij de muziekbijdragen van een doedelzakspeler, een solozanger en een zangduo met gitaar, een cantorij, een cornetspeler en een organist. Bovendien zorgde de grote inzet van de Ynset-vrijwilligers voor een ge-olied verloop van het begin tot het einde van deze feestelijke dag. 

Rob bond in zijn afscheidspreek iedereen nog eens op het hart om te getuigen in plaats van te overtuigen, elkaar lief te hebben en in gemeenschap om te zien naar elkaar.  
En, wat heeft hij veel bereikt met die oproep. De vertegenwoordigers van de ADS, FDS, de gemeenten waarin hij gewerkt heeft, konden tijdens hun toespraken alleen maar bevestigen dat Rob in en buiten de kerk met deze levensopdracht duidelijke en onvergetelijke sporen heeft nagelaten. Door zijn visie en bevlogenheid wist hij Gereformeerd en Doopsgezind Ameland tot eenheid te bewegen, ondanks verschillen in beginselen. Ze trekken inmiddels al jaren samen op als federatie. 

Ook ver over de grens heeft Rob samen met Giel sporen nagelaten, want ook de predikant van de Unitarische partnergemeente te Nagyajta in Roemenië gaf een toespraak waarna hij een door gemeenteleden gemaakt wandkleed cadeau gaf. Deze gemeente wordt ondersteund door de Klaverbladgemeenten, namelijk de Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland, de Doopsgezinde Gemeenten Stiens, Hallum en Holwerd-Blija-Ternaard. De collecte was bestemd voor de Protestantse Theologische Universiteit in Cluj, met als doel de Hongaars sprekende studenten financieel te ondersteunen tijdens hun opleiding. (noot redactie: deze collecte heeft maar liefst € 1.100 opgebracht!).

Rob wist vaak met humor en zijn improvisatievermogen patstellingen in kerkelijke vergaderingen te doorbreken om zo te komen tot beslissingen in harmonie. Met hem was een viering nooit saai, zijn verkondiging zat vol vreugde, zeker ook zijn afscheidspreek. In het vuur van zijn woordenstroom kon hij plotseling op een spontane bijgedachte ingaan. Hij wist zich toch altijd weer uit deze stegen van zijn geest te redden en door te gaan met het vervolg van zijn preek. Bij lief en leed in de gemeente stond hij vrijwel meteen bij je op de stoep. 

Had Rob dit allemaal kunnen doen zonder Giel aan zijn zijde? Giel was zijn onmisbare steunpilaar en - gelukkig niet altijd stille - motor in zijn levenswerk. Ze zijn elkaar tot schaduw. We hoeven zowel Rob als Giel gelukkig niet te missen. Ze blijven naast de kerk wonen en deel uitmaken van de Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-Ternaard. 

Tijdens de receptie na de dienst kon iedereen afscheid van hem komen nemen. Velen namen behalve een dankwoord ook een geschenk mee. Familieleden van Rob waren ook aanwezig. Hoewel onkerkelijk, hebben ze altijd veel respect gehad voor zijn drijfveren. 

Van onze gemeente kregen Giel en Rob, na een creatieve act van Jelle Aagtjes in boswachterskleding en gewapend met een verrekijker, een bronzen sculptuur van twee mussen op een boomtak cadeau. Het kunstwerk is gemaakt door de beeldend kunstenaar Hans Jouta te Ferwert. Er valt een mooie symboliek in te ontdekken want in de Bijbel wordt ook omgezien naar de mussen, die in psalm 84 een huis weten te vinden. Laten we hopen dat Rob en Giel, als denkbeeldige mussen nog lang mogen nestelen in hun woning, naast de Vermaning aan de Stasjonswei. 

Als pastor heeft Rob ons altijd in woord en gebaar voorgehouden: “Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen.” 

Wij gunnen Giel en Rob van harte die zegen!  

Bert Maring

(Terug naar foto overzicht)
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-Ternaard
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl .