> groepen in de gemeente

Groepen in de gemeente

 
 

De gemeente kent een aantal actieve groepen. 

Zusterkring

De zusterkring wil graag een bron van inspiratie zijn voor geloof en gemeente. Ieder doet dat op haar eigen manier, daar is ruimte voor in onze bijeenkomsten.

Wij hopen het komend seizoen die inspiratie te geven en te ontvangen, te midden van onze gemeente. De zusterkring is opgericht in 1932. Er is een grote verscheidenheid aan activiteiten op maatschappelijk, cultureel en kerkelijk vlak. Nieuwe leden, jong en oud, zijn van harte welkom.


Broederkring
Bij de broederkring wordt niet met een vast winterprogramma gewerkt. Per keer wordt er meestal afgesproken wat op een volgende bijeenkomst wordt gedaan.

Als er gastsprekers van buiten worden gevraagd, wordt dit meestal langer van tevoren vastgelegd. De broederkring is dus erg flexibel met het invullen van de avonden, wat als voordeel heeft dat er ook op actuele zaken kan worden ingegaan.

Huiskring
Dit is een gespreksgroep voor oudere leden, vrienden en belangstellenden uit de gemeente, die een aantal keren per jaar op een ochtend in de huiskamer van een van de leden bijeenkomt. De gespreksonderwerpen hebben betrekking op geloof en samenleving. 

Geloofsgesprek

Omdat de gespreksgroep “Goede Wijn” opgehouden is te bestaan, willen we een groep starten die het geloofsgesprek met elkaar willen aangaan. Daarbij kunnen we gebruik maken van het materiaal dat de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (G.D.B.) heeft gemaakt rond het jaarthema “Pelgrimage van gerechtigheid en vrede”.


Oriëntatiegroep

“Oriënteren” is je plaats bepalen. Welke kant wil ik uit, welke stappen zet ik, wat heb ik ontdekt voor het volgende stukje van mijn (levens)reis?
Het zijn overwegingen die ook voor gelovige mensen van belang kunnen zijn.
En daarom nodigen we iedereen uit die zich op geloofsgebied wil oriënteren. 
Uit zo’n oriëntatie kan blijken dat je een stap wilt zetten in de kerk, in onze Gemeente.
Om nu toch zelf ook “Ja” te zeggen tegen God en tegen de anderen in de Gemeente, die ooit die keuze gemaakt hebben. Omdat je wilt staan in die lijn van mensen die zich “Christenen” noemen. Doe mee, ga in gesprek. Of je nu 20 bent of 80+, bij geloven gaat het nooit om leeftijd altijd om “geloof”. En wie weet kies je ervoor om belijdenis te doen en gedoopt te worden of alleen belijdenis te doen als je al gedoopt bent. 

De tijden van gesprek (morgen, middag of avond) worden in overleg bepaald.
Neem je daarvoor even contact met me op? In de wandelgangen van de Gemeente of via de telefoon (0519-554005) of e-post (robworkel@doopsgezind.nl)?
Ik reken op jullie, God nog meer.
ds. Rob B. Workel.

Koffieochtenden Holwerd

In Holwerd willen we een aantal keren samenkomen in de consistorie om elkaar te ontmoeten rond de koffiepot. Dit seizoen gaan we weer met elkaar in gesprek over geloven en dat wat zich in onze levens voordoet. 

Uiteraard is iedereen welkom rond de koffiepot en neem vooral ook buren, kennissen en wie je verder maar op je weg tegenkomt mee. 
De bijeenkomsten staan onder leiding van ds.Rob B.Workel. Degenen die vorig jaar niet mee hebben gedaan, kunnen gewoon aanschuiven!!

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-Ternaard
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl