> activiteiten

Activiteiten

 
 

Diensten & Vieringen

De gemeente heeft in principe elke zondagmorgen een ‘gewone’ dienst in de Vermaning. Een paar keer per jaar zijn er bijzondere diensten, zoals in september een Startdienst voor het winterwerk, in oktober wordt de Broederschapsdag gevierd, meestal met een andere gemeente. In december op kerstavond is er een dienst voor jong en oud, voor iedereen die de sfeer van kerst wil beleven. In de maand januari wordt de Wereldbroederschapdag gevierd. Meestal samen met alle Friese gemeenten, centraal in de provincie. En met Pasen wordt de Paascyclus gehouden, samen met de Protestantse Gemeente in Holwerd.

Gemeenteavonden (Ledenvergadering)

Twee keer per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden. De voorjaarsvergadering staat meestal in het teken van bestuurlijke en financiële zaken. Deze vergadering wordt daarom wel "rekkenjûn" genoemd. Tijdens de najaarsvergadering wordt meestal een bepaald thema nader belicht.

Groepen

Door de verschillende groepen worden met name in het winterseizoen diverse activiteiten gehouden: gesprekken over een bepaald onderwerp of Bijbelgedeelte, vaak naar eigen/gezamenlijke keuze of n.a.v. actualiteit. Daarnaast hebben ze een gevarieerd programma.

(Interkerkelijke) samenwerking

De Doopsgezinde gemeente Holwerd Blija Ternaard onderhoudt een nauw contact met haar zustergemeenten Hallum en Stiens. Omdat alle drie gemeenten dezelfde predikant hebben aangesteld, worden hier regelmatig de plannen ook op afgestemd.

Ook werkt de gemeente samen met de Protestantse Gemeente Holwerd. Rond Pasen zijn er gezamenlijke diensten en ook rond de Kerst.

Verder heeft de gemeente diensten samen met de Hervormde Gemeente van Blija/Hegebeintum.

Avondgebed.


In bijna alle Gemeenten waar ik de afgelopen 37 jaar gestaan heb zijn we begonnen met een “avondgebed”. De oecumenische beweging van Taizé ligt daaraan ten grondslag.
Vaak ben ik daar met groepen naar toe geweest en telkens kwam dan de behoefte in Gemeenten naar voren om een gezamenlijk spiritueel moment te hebben. Eerlijk gezegd heb ik die momenten de laatste jaren erg gemist. Op Ameland bv. kwamen we elke woensdagavond met een groep bij elkaar, ook van andere kerken en “geen-kerken” en daar sloten altijd vele badgasten zich bij aan. 
Nu ik meer tijd heb vind ik het een goed moment dat ook in Holwerd te starten. Graag nodig ik anderen daarbij uit om te ervaren en te beleven wat STILTE, EENVOUD en BEZINNING met je kan doen. 
Kom dus gerust eens langs en kijk of het ook voor jouw wijze van geloven iets zou kunnen bijdragen.
Op Ameland werd en wordt het avondgebed door velen gedragen en als ik een keer niet aanwezig was werd het door anderen geleid. Zo gaat het op het moment nog steeds. En dat elke woensdagavond, 52 weken lang, behalve met hoogtijdagen. Dat zal hier eerst niet lukken vandaar dat het avondgebed tijdens mijn afwezigheid niet zal plaatsvinden. 
We beginnen op woensdagavond 25 september 2019: van 19.00-19.30 uur in de Vermaning. 
In principe elke woensdag behalve: 23 oktober, 25 december en 1 januari.

 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-Ternaard
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl