> activiteiten

Activiteiten

 
 

Diensten & Vieringen

De gemeente heeft in principe elke zondagmorgen een ‘gewone’ dienst in de Vermaning. Een paar keer per jaar zijn er bijzondere diensten, zoals in september een Startdienst voor het winterwerk, in oktober wordt de Broederschapsdag gevierd, meestal met een andere gemeente. In december op kerstavond is er een dienst voor jong en oud, voor iedereen die de sfeer van kerst wil beleven. In de maand januari wordt de Wereldbroederschapdag gevierd. Meestal samen met alle Friese gemeenten, centraal in de provincie. En met Pasen wordt de Paascyclus gehouden, samen met de Protestantse Gemeente in Holwerd.

Gemeenteavonden (Ledenvergadering)

Twee keer per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden. De voorjaarsvergadering staat meestal in het teken van bestuurlijke en financiële zaken. Deze vergadering wordt daarom wel "rekkenjûn" genoemd. Tijdens de najaarsvergadering wordt meestal een bepaald thema nader belicht.

Groepen

Door de verschillende groepen worden met name in het winterseizoen diverse activiteiten gehouden: gesprekken over een bepaald onderwerp of Bijbelgedeelte, vaak naar eigen/gezamenlijke keuze of n.a.v. actualiteit. Daarnaast hebben ze een gevarieerd programma.

(Interkerkelijke) samenwerking

De Doopsgezinde gemeente Holwerd Blija Ternaard onderhoudt een nauw contact met haar zustergemeenten Hallum en Stiens. Omdat alle drie gemeenten dezelfde predikant hebben aangesteld, worden hier regelmatig de plannen ook op afgestemd.

Ook werkt de gemeente samen met de Protestantse Gemeente Holwerd. Rond Pasen zijn er gezamenlijke diensten en ook rond de Kerst.

Verder heeft de gemeente diensten samen met de Hervormde Gemeente van Blija/Hegebeintum.

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-Ternaard
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl