> contact > voorganger

Voorganger

 
 

Predikant van de Doopsgezinde Gemeente Holwerd:

Ds. Rob B. Workel.
Stasjonswei 5, 
9151 JL Holwerd

telefoon: 0519-554005
e-mail: robworkel@doopsgezind.nl

EVEN VOORSTELLEN……………… DE PREDIKANT

Mijn naam is Rob B.Workel. Sinds 1 januari 2015 ben ik predikant van de  Doopsgezinde Gemeente Holwerd.

In 1954 zag ik het levenslicht in Usselo onder de rook van Enschede (die was er toen nog vanwege de textielfabrieken).

Ik ben opgegroeid in een buitenkerkelijk gezin en via de openbare lagere school kwam ik in contact met Bijbelverhalen. Een wereld ging voor me open.

Door de contacten met de juffrouw, die de godsdienstlessen op de openbare scholen gaf, werd ik gevraagd om bij de zondagsschool van de Vrijzinnig Hervormde Kerk in Almelo mede leiding te geven. Dat heb ik ruim 10 jaar gedaan. Verder heb ik ook de Pedagogische Academie doorlopen, want leraar worden was altijd al mijn bedoeling.

In die tijd kreeg ik de behoefte om mij bij een kerkelijke gemeente aan te sluiten, maar ja, welke, want de kerk is een verdeelde kerk. Later ben ik dat verdeelde als veelkleurigheid gaan zien. Mensen mogen kiezen voor een kerk waar ze zich bij thuis voelen.

Ik ging op zoek. Kerken waar ze je zeiden wat je geloven moest spraken me niet aan. Net zo min als die kerken waar je anoniem naar binnen ging en er net zo weer uitging, kerken dus waar geen ontmoeting was. Ook kerken waar het lauw en ongeïnspireerd toeging. Verder wilde ik mijn eigen geloofsovertuiging vorm kunnen geven, zonder verplichtende ideeën en geloofsvoorstellingen van anderen.

Een kerkelijke Gemeente die Ruimte geeft en Licht, Lucht en Leven.

Zo stapte ik dus op mijn zoektocht langs allerlei kerken, van lauwe tot inpalmende. Op een zekere zondagmorgen kwam ik bij de Doopsgezinden in Almelo. Ik kreeg een hand bij de deur, voelde me welkom en in de dienst straalde me de geloofsruimte tegemoet.

Het jaar daarop werd ik gedoopt op mijn belijdenis door ds.Marianne van Hamel. Als tekst kreeg ik mee: “Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept…” Efeziërs1:18 (uit de RK Willibrordvertaling).

Na korte tijd in Tilburg aardrijkskunde en geschiedenis te hebben gestudeerd, wilde ik mij meer gaan toeleggen op het kerkelijke leven. Ik ben in Hengelo (O) in het basisonderwijs gekomen en heb daar 5 jaar met veel plezier gewerkt. Verder was ik actief in de Doopgezinde Gemeente en werd meer en meer geboeid, geïnspireerd en op het pad van de theologie gezet. De oecumenische gemeenschap van Taizé raakte me en sindsdien zijn heel wat reizen ondernomen naar deze gemeenschap in Frankrijk, vaak met groepen uit de Gemeente.

In 1982 ben ik beroepen in de Doopsgezinde Gemeente van Roden en sindsdien ben ik als predikant werkzaam geweest in diverse gemeenten. Na Roden vertrok ik naar de Achterhoek, waar Zutphen, Doetinchem en Winterswijk mijn werkgebied werden. Daar heb ik in 1987 ook mijn partner Giel van Leerzem ontmoet en we delen sindsdien onze levens. In 1993 naar Feanwâlden, De Westreen en Bûtenpost beroepen, met hoofdverantwoordelijkheid Feanwâlden. Vervolgens een nieuwe uitdaging in Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen) waar de Gemeente missionair actief wilde zijn in Belgisch Vlaanderen. Daarna in 2005 een beroep naar de Gereformeerde kerk van Ameland in combinatie met de Doopsgezinde Gemeente. Bijna 10 jaar daar met veel plezier aan dat  nieuwe initiatief vormgegeven, totdat we Ameland verruilden voor de gemeenten Holwerd, Hallum en Stiens. Per september 2019 heb ik afscheid genomen van de gemeenten Stiens en Hallum. Ik ga in Holwerd nog een tijdje door. 

Kleine Gemeenten, die een antwoord willen zijn op de zoekende zielen van deze tijd. Gemeenten waar we elkaar helpen ons geloof op het spoor te komen en dat in een open en ongedwongen sfeer.

We hopen dat velen de weg naar onze Gemeente weten te vinden. Maar los daarvan staat de pastorie in Holwerd altijd open (nou ja, na overleg) voor een persoonlijk gesprek. Welkom.

 

 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-Ternaard
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl